Strona startowa

Drukuj

Aktywacja firmy

Pod nazwą aktywacji należy rozumieć informacje o prawach do korzystania z programu, podczas pracy z konkretną firmą. Powinny być zapisane w sposób umożliwiający dostęp do nich programu w czasie jego wykorzystywania.

 

Przed rozpoczęciem stałego wykorzystywania programu do obsługi danych firmy, należy przeprowadzić aktywację (rejestrację u producenta i wprowadzenie otrzymanego kodu aktywacji). Dostęp do danych nieaktywowanej firmy jest możliwy tylko przez określony czas umożliwiający zapoznanie się z działaniem programu.

 

Poprawne wykonanie aktywacji usuwa ograniczenia czasowe w wykorzystywaniu programu.

 

Menu Aktywacja jest dostępne tylko w oknie z otwartą firmą i zawiera polecenia sterujące aktywowaniem programu. Zawiera następujące polecenia:

Informacja o aktywacji - wyświetla okno z informacją o stanie aktywacji.

Zgłoszenie danych firmy - uruchamia proces rejestracji.

Aktywacja danych firmy - otwiera okno, w którym można wprowadzić kod aktywacji.

Zmiana danych firmy - wznawia procedurę rejestracji firmy po zmianie podstawowych danych firmy (nazwa lub NIP).

Zmiana licencji - uruchamia procedurę zmiany numeru seryjnego programu (zmiany warunków wykorzystywania programu).

Po zmianie licencji należy powtórzyć procedurę aktywacji.

 

Instrukcja aktywacji >>

Aktywacja na kluczu sprzętowym >>

 

Zobacz także:

Firma