Dokumentacja techniczna > Aktywacja programu

Drukuj

Aktywacja programu

Praca z nieaktywowaną firmą możliwa jest tylko przez ograniczony czas (60 dni). Program sygnalizuje, ile czasu pozostało do momentu konieczności jego aktywacji. Aby aktywować firmę, należy przeprowadzić proces rejestracji, a następnie aktywacji.

 

Przy zmianie rocznikowej programu, niezbędna jest nowa aktywacja! Przykładowo z Mała Księgowość 2017 (MKP270) do Księgowości 2018 (MKP280) Natomiast w przypadku zmiany literowej, ponowna aktywacja nie jest wymagana.

 

 
Aby otrzymać kod aktywacji, konieczne jest wysłanie do Symfonia sp. z o.o. karty rejestracyjnej, zawierającej wszystkie dane niezbędne do wydania kodu aktywacji, aby wygenerować i wysłać taką kartą, należy:  

 

W przypadku, gdy jeszcze nie opłaciliśmy faktury, automat rejestracyjny przetrzyma kartę do czasu uregulowania płatności. Aby przyspieszyć proces aktywacji programu należy przesłać potwierdzenie przelewu wraz z informacjami na [email protected]

 

Aby wygenerować kartę rejestracyjną, należy zalogować się do firmy na konto z uprawnieniami administracyjnymi

 

dt_aktyw_201

 

1.Po uruchomieniu aplikacji z menu Aktywacja wybieramy polecenie Zgłoszenie danych firmy.

 

dt_aktyw_202

 

 

Jeśli opcja Aktywacja jest wyszarzona, należy przejść do Ustawienia i ponownie kliknąć w przycisk Aktywacja.

 

Jeśli opcja Zgłoszenie danych firmy jest wyszarzona, należy przejść do Aktywacja następnie Zmiana licencji oraz wprowadzić prawidłowe numery seryjne.

 

2.Po kliknięciu przycisku Zgłoszenie danych firmy pojawia się kreator generowania karty. Na kolejnych stronach karty rejestracyjnej uzupełniamy informacje o firmie która zakupiła program zgodnie z danymi na fakturze zakupu.

hmtoggle_plus1Przykładowe okna

 

3.Po wypełnieniu karty rejestracyjnej, mamy do wyboru dwie możliwości:

a.Jeśli na komputerze zainstalowany jest program do obsługi poczty mailowej – Wybieramy opcję Wyślij e-mail.

 

dt_aktyw_211

 

Pojawi się okno pytające o dostęp do poczty mailowej w którym wybieramy opcję Zezwalaj.

 

dt_aktyw_212

 

Po kliknięciu zezwalaj, sprawdzamy naszą pocztę czy udało się wysłać maila z załącznikiem karta.xml na adres [email protected] jeśli nie, postępujemy jak w przypadku podpunktu b.

 

b.Jeśli na komputerze nie mamy zainstalowanego programu do obsługi poczty mailowej, klikamy w ikonę „trzech kropek” a następnie w oknie które się pojawi, wybieramy dogodną dla nas lokalizację do zapisania pliku.  

 

dt_aktyw_213

 

Jeśli aktywujemy kilka programów na raz, w przypadku zapisywania plików w tym samym miejscu – otrzymamy komunikat informujący o tym że plik już istnieje. Wystarczy że wybierzemy opcję „Podmień” Nazwa „karta.xml” nie może być modyfikowana, gdyż automat rejestracyjny po zmianie nazwy pliku może odrzucić kartę.

 

dt_aktyw_214

 

Po wskazaniu miejsca, potwierdzamy przyciskiem Zapisz następnie logujemy się do naszej poczty. Piszemy nowego maila na adres [email protected] oraz dodajemy załącznik karta.xml z wybranego przez nas miejsca. Domyślnie zalecamy pulpit aby Państwo mieli jak najłatwiejszy dostęp. Temat i treść wiadomości może pozostać pusty, najważniejszy jest załącznik.

W przypadku ponownej aktywacji tej samej wersji programu, kartę należy wysłać wraz z opisem sytuacji (dlaczego potrzebna jest ponowna aktywacja) na [email protected] 

 

4.Po 30-60 minutach od wysłania karty rejestracyjnej (w przypadku wysłania na [email protected] proces aktywacji zazwyczaj trwa do 2/3 dni) otrzymają Państwo kod aktywacji. Aby go wprowadzić do programu, należy z zakładki aktywacja wybrać Aktywacja danych firmy oraz przepisać otrzymany kod aktywacji. Program został prawidłowo aktywowany.