Zaawansowane

Informacje podstawowe

O programie

Podstawowe pojęcia

Zmiany w wersji

Ustawienia

Obsługiwane systemy bankowe

 

Pracownicy

Przed zalogowaniem

Utwórz firmę

Dołącz firmę

Odłącz firmę

Odtwarzanie danych firmy

Zaloguj do firmy

 

Firma

Praca z firmą

Konfiguracja wstępna

Kopia bezpieczeństwa firmy

Wczytywanie dokumentów

Strona domowa

Kontrahenci

Praca z filtrami

Procesy konfiguracja wstępna

 

Artykuly

Dokumenty

Dokumenty zakupu

Dokumenty sprzedaży

Umowy

Nieznane dokumenty

Inne księgowe

Wyciągi bankowe

Operacje bankowe

Przelewy bankowe

 

Administacja

Ustawienia

Aktywacja

Parametry pracy

miedzyfirmami.pl

e-Podpisy

e-Pieczęcie

Dane firmy

Użytkownicy

Systemy bankowe

Konfiguracja systemów bankowych

Rachunki bankowe

 

Artykuly

Jak to zrobić

Dodawanie użytkowników

Dodawanie e-Podpisu

Dodawanie e-Pieczęci

Wysyłanie e-Faktur

Podpisywanie e-Faktury

Weryfikacja poprawności podpisu

Kopia bezpieczeństwa

Generowanie umowy na e-Faktury

Zlecanie e-Przelewu krajowego

Zlecanie e-Przelewu walutowego

Wysłanie e-Przelewu

Usuwanie e-Przelewu

Pobieranie wyciągu

Usuwanie wyciągu