Konfiguracja > Typy dokumentów księgowych > Typ dokumentu księgowego

Drukuj

Typ dokumentu księgowego

Definicja typu dokumentu księgowego. Typy dokumentów powinny zgadzać się z typami dokumentów firmy w programie Finanse i Księgowość, dlatego zalecane jest ich uzupełnienie za pomocą operacji Import konfiguracji.

 

Ustawienia po imporcie konfiguracji

Obsługa transakcji

Parametr Opcja 2 związany jest z tworzeniem sekcji transakcja przy przesyłaniu danych do programu Finanse i Księgowość i może przyjmować wartości:

-1 – generowany jest rozrachunek dla całego dokumentu faktury,

2 – wskazuje pozycję zapisu księgowego po stronie Ma konta rozrachunkowego kontrahenta, dla której utworzony zostanie rozrachunek,

X – dla każdego zapisu z kontem rozrachunkowym kontrahenta wygenerowana zostanie transakcja.

 

Przypisanie do rejestru VAT

Sprawdź ustawienia dla Rejestru VAT. Dla dokumentów VAT zaznacz pole Rejestr VAT wymagany i z listy wybierz rejestr dla tego typu dokumentu.

 

Typ dokumentu        

Sprawdź i w razie potrzeby popraw przypisany typ dokumentu.

 

Okres sterowany datą

Sprawdź i w razie potrzeby popraw okres.

 

VAT sterowany datą

Dla dokumentów z rejestrem VAT wybierz według, której daty wykonywanie będzie przypisanie do okresu VAT.

 

Automatycznie ustaw domyślny dla typu i jednostki

Ustawia jako dokument domyślny dla Typu dokumentu w wybranej Jednostce rozliczeniowej.

 

Ukryj na listach wyboru

Typ dokumentu zostanie oznaczony jako nieużywany i nie będzie dostępny do wyboru na listach.