Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Zestawy praw > Użytkownicy z nadanym zestawem praw

Drukuj

Zakładka Użytkownicy z nadanym zestawem praw

Zakładka Użytkownicy z nadanym zestawem praw pozwala wybrać użytkowników, którzy otrzymają prawa przypisane do wybranego zestawu praw. Przypisanie odbywa się poprzez użycie przycisku Edytuj i nadanie znaczników w kolumnie Przypisany. Pozostałe kolumny zawierają dane pomocnicze ułatwiające identyfikację użytkowników.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Użytkownicy z nadanym zestawem praw

 

Przy dużej liczbie użytkowników można skorzystać z filtrów znajdujących się pomiędzy paskiem poleceń, a nazwami kolumn. Domyślnie wyłączone jest filtrowanie. Na liście filtrów znajduje się jeden predefiniowany pozwalający wyświetlić tylko tych użytkowników, którzy nie mają prawa do żadnego z modułów. Filtrowanie zaawansowane pozwala utworzyć dodatkowe filtry z prawami do określonych grup modułów.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Po wskazaniu kursorem myszy na nazwę operacji pojawi się okienko informacyjne z rozszerzonym opisem operacji.

 

Tematy powiązane:

Użytkownicy