Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Użytkownicy > Zestawy praw dla użytkownika

Drukuj

Zestawy praw dla użytkownika

Zakładka Zestawy praw dla użytkownika umożliwia w ramach wybranego zestawu nadawanie praw do poszczególnych operacji. Tylko użytkownik z nadanym systemowym zestawem Administrator Systemu ma dostęp do tego okna. Zakładka Zestawy praw zawiera listę zestawów praw.

 

hmtoggle_plus1Opis kolumn zakładki: Zestawy praw dla użytkownika

 

Wszystkie poszczególne prawa nadane za pośrednictwem zestawu będą oznaczone w kolumnie Dostęp dla zakładki Prawa efektywne oraz Prawa do słowników (okna Użytkownicy) szarym zaznaczonym polem wyboru pr_sl_dost. Prawo nadane wraz z zestawem można edytować jedynie poprzez zmodyfikowanie zestawu (wyłączenie prawa z zestawu) lub poprzez odebranie użytkownikowi zestawu praw.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Zestawy praw

 

Okno Zestawy praw podzielone jest na dwie funkcjonalne części. Użytkownik może zmieniać proporcje obu okien w zależności od potrzeb, przesuwając linię podziału. Poza proporcjami okna można zmieniać również układ okna, poprzez przeciągnięcie lewej części pod prawą (lub odwrotnie).