Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Raporty historii zmian

Drukuj

Raporty historii zmian

W wersji 2019 systemu Symfonia ERP funkcjonalność generowania zestawień zmian w danych: kontrahentów, pracowników i osób dostępna jest za pośrednictwem oddzielnie instalowanej aplikacji. Instalator aplikacji Raporty historii zmian jest dostępny na płycie instalacyjnej.

 

Celem aplikacji jest generowanie i wyświetlanie raportów historii zmian dla kontrahentów, pracowników i osób, zmian uprawnień i aktywności użytkownika oraz historii nieudanych logowań.

 

img_rhz_02

 

W górnej części okna przedstawione jest menu główne, które zawiera przyciski odpowiedzialne za wykonywanie poszczególnych akcji, przyporządkowane do grup takich jak: Historia zmian, Filtr, Dodatkowe i Pomoc. Wszystkie grupy znajdują się w zakładce Opcje.

 

Kliknięcie na dany przycisk w grupie Historia zmian a następnie kliknięcie Szukaj powoduje otwarcie odpowiadającej mu kartoteki z lewej strony okna programu, zaś po prawej stronie wyświetli się karta historii zmian dla wybranego elementu.

 

Okno logowania

Aby mieć możliwość wykonywania akcji w programie, konieczne jest dołączenie bazy danych oraz zalogowanie się do niej. Po uruchomieniu programu wyświetli się okno logowania, gdzie w Ustawieniach należy wybrać odpowiednią opcję.

 

hmtoggle_plus1Dołączanie bazy

hmtoggle_plus1Odłączanie bazy

hmtoggle_plus1Logowanie

 

Informacje

Przycisk Informacje w menu głównym aplikacji otwiera okno z listą tabel, dla których należy włączyć logowanie historii zmian aby móc korzystać z raportów historii zmian.

Ustawienia logowania historii zmian znajdują się w administracji firmy (moduł Administracja; program Symfonia ERP Kadry i Płace; program Symfonia ERP Finanse i Księgowość w pakiecie uniwersalnym lub ekonomicznym) w menu Administracja > Historia zmian.

 

img_rhz_05

 

W przypadku wystąpienia w historii zmian wielu identycznych wpisów, wyświetlany jest tylko najstarszy wpis w wybranym zakresie czasowym.

 

Historia zmian

Wyróżnione zostały trzy typy historii zmian: Kontrahenci, Pracownicy, Osoby, Użytkownicy i Nieudane logowania. Przed wyświetleniem historii zmian należy ustawić zakres dat, z którego mają zostać wyświetlone zmiany. Należy tego dokonać w grupie Filtr w menu głównym aplikacji (pola Data od i Data do). Istnieje również możliwość wyświetlenia wszystkich dokonanych przez użytkownika zmian (rozwijana lista Modyfikowany przez) na kontrahentach, pracownikach i osobach  – zmiany te zostaną wyświetlone w jednej tabeli.

 

img_rhz_06

 

hmtoggle_plus1Kontrahenci

hmtoggle_plus1Pracownicy

hmtoggle_plus1Osoby

hmtoggle_plus1Zmiany wykonane przez użytkowników

hmtoggle_plus1Użytkownicy

hmtoggle_plus1Nieudane logowania

 

Wydruk raportu historii zmian

Aby wydrukować raport historii zmian należy w wybranej kartotece wskazać zmiany, które mają zostać uwzględnione w raporcie, a następnie kliknąć na przycisk Drukuj widoczny w menu głównym.

 

img_rhz_12

 

Otworzy się okno z podglądem raportu. Raport ten można zapisać, wydrukować lub wyeksportować do pliku innego formatu.

 

img_rhz_13