Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Słowniki - okno > Atrybuty dodatkowe elementu

Drukuj

Atrybuty dodatkowe elementu

Atrybuty dodatkowe elementów słownika są dodawane po otwarciu formatki elementu słownika do edycji. Dla wybranego elementu słownika wybiera się przycisk Edytuj. Zostaje wówczas aktywowany przycisk Dodaj atrybut, który otwiera okno dialogowe: Dodaj atrybut.

 

W oknie Dodaj atrybut wprowadzane są następujące informacje:

Nazwę atrybutu,

Typ atrybutu wybierany z rozwijanej listy (Tekstowy, Całkowity, Zmiennoprzecinkowy, Logiczny, Globalny identyfikator (GUID), Data i czas),

Wartość,

Opis atrybutu.

 

Podane informacje pojawiają się w panelu Atrybuty dodatkowe zakładki Lista elementów.

 

Tematy powiązane:

Lista elementów

Dodawanie słownika

Edytowanie słownika