Strona startowa

Drukuj

Lista firm - funkcje

Okno Lista firm modułu Administracja służy do zarządzania bazami danych - firmami Symfonia ERP. W oknie tym można wykonać wszystkie istotne z użytkowego punktu widzenia operacje i są to:

Otwarcie firmy

Utworzenie firmy

Dołączenie firmy

Odłączenie firmy

Edycja konfiguracji

Połącz z AppSymfonia

Rozdzielenie bazy firmy (wydzielenie bazy dla programu Symfonia ERP Kadry i Płace)

 

W poszczególnych kolumnach znajdują się dane dotyczące firm:

Znak graficzny widoczny w pierwszej kolumnie określa stan bazy dołączonej do systemu. Barwa czerwony oznacza, że baza jest niedostępna (np. parametry konfiguracyjne są niepoprawne), pomarańczowy to stan nieznany, a kolor zielony informuje o tym, że baza jest dostępna i możliwe jest zalogowanie się do firmy.

Firma - nazwa identyfikująca firmę na liście oraz w oknie logowania do firmy; są nazwy skrócone firm dołączonych do systemu.

Nazwa serwera - lokalizacja bazy danych na serwerze SQL,

Nazwa bazy danych - nazwy baz danych,

Wersja - wersja bazy danych,

Stan - stan bazy danych:

Aktualna - wszystkie moduły firmy są zgodne z aktualną wersją systemu,
Moduły wymagają konwersji - moduły nie są zgodne z aktualną wersją i wymagają konwersji,
Wymaga instalacji modułów XXX - wskazane moduły wymagają reinstalacji.

Powiązana z systemami - wyświetla informację o wprowadzonej konfiguracji współpracy z chmurą AppSymfonia.