Lista firm > Konwersja firmy - kreator

Drukuj

Konwersja firmy - kreator

Moduł Administracja posiada wbudowaną funkcjonalność konwersji baz do kolejnych wersji systemu. Procedura aktualizacji uruchamiana będzie w sposób automatyczny, w trakcie dołączania (Dołącz firmę z "Listy firm"), lub przy pierwszej próbie zalogowania się do firmy, której struktura wymaga uaktualnienia. Wykonanie procesu konwersji będzie możliwe przez użytkownika posiadającego prawo efektywne: Konwersja danych.

 

Przed przystąpieniem do konwersji konieczne jest sporządzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych. Symfonia ERP nie zawiera funkcjonalności wykonywania kopii bezpieczeństwa, dlatego należy ją sporządzić za pomocą mechanizmów MS SQL Serwer.

 

W trakcie otwierania firmy, która posiada dane w wersji starszej niż aktualna wersja systemu, moduł Administracja automatycznie otworzy okno kreatora konwersji danych firmy.

 

Szczegóły każdego z etapu konwersji zostały opisane poniżej:

 

hmtoggle_plus1Krok 1 - Informacje o firmie

hmtoggle_plus1Krok 2 - Kopia bezpieczeństwa

hmtoggle_plus1Krok 3 - Postęp konwersji

 

Po pomyślnym skonwertowaniu firmy zostanie wyświetlona następująca informacja: Konwersja firmy zakończona sukcesem.