Lista firm > Połącz z AppSymfonia

Drukuj

Połącz z AppSymfonia

Znajdujący się na pasku narzędziowym listy firm przycisk Połącz z AppSymfonia otwiera kreator tworzący powiązanie między wybranymi firmami (bazą SQL) a organizacją w chmurze AppSymfonia.

 

Firmy można również połączyć ręcznie przez wprowadzenie klucza integracyjnego w danych firmy.

Ręczna konfiguracja połączenia z KSeF >>

 

Uruchomienie kreatora

Na liście firm zaznacz te firmy, które chcesz przypisać do wybranej organizacji w AppSymfonia a następnie kliknij przycisk Połącz z AppSymfonia.

 

img_adm_28

 

Informację o istniejącym powiązaniu firmy z systemami AppSymfonia można znaleźć w kolumnie Powiązana z systemami.

 

Krok 1 - Opis procesu

W pierwszym kroku widoczna jest krótka informacja o procesie łączenia firm z organizacją w AppSymfonia:

Proces wymaga posiadania konta w AppSymfonia oraz utworzonej organizacji.

Podane w kroku 3 konto użytkownika (firmy) powinno posiadać prawo: Edycja i wprowadzanie danych firmy. Jeśli użytkownik nie posiada tego prawa to firma zostanie pominięta.

Jeśli w organizacji jest już firma o tym samym numerze NIP to bazy zostaną połączone.

Jeśli w organizacji nie ma jeszcze firmy z danym numerem NIP to zostanie ona automatycznie dodana.

 

img_adm_22

 

Kliknij Dalej aby kontynuować.

 

Po przejściu do kolejnego kroku, wyjście z kreatora lub zakończenie jego pracy zamknie również aplikację.

 

Krok 2 - Wybór organizacji

W kolejnym kroku wyświetlone zostanie logowanie do AppSymfonia (Symfonia KSef). Podaj login (adres e-mail użytkownika AppSymfonia) oraz hasło.

 

img_adm_23

 

Kreator zapamiętuje wprowadzone poświadczenia logowania do AppSymfonia i przy kolejnym uruchomieniu nie wyświetli zapytania. Aby zalogować się na inne konto kliknij przycisk Zmień konto Symfonia ID.

 

Po zalogowaniu wyświetli się lista organizacji przypisanych do danego konta AppSymfonia.

 

Wybierz organizację do której chcesz dołączyć wybrane dla kreatora firmy i kliknij przycisk Dalej.

 

img_adm_24

 

Krok 3 - Łączenie firm

W kroku Łączenie firm:

1.Podaj parametry logowania użytkownika firm dołączanych organizacji.

2.Wybierz czy firmy będą pracować z serwerem produkcyjnym KSeF czy serwerem demonstracyjnym.

 

Wybór serwera dla firm ma znaczenie ze względu prawnego obiegu dokumentów.

Serwer PROD – dokumenty wysyłane/odbierane z serwera produkcyjnego KSeF, to dokumenty będące w obiegu prawnym.

Serwer DEMO – serwer demonstracyjny, na który wysyłka dokumentów nie niesie ze sobą skutków prawnych.

 

3.Kliknij Zaloguj i rozpocznij łączenie.

 

Konto użytkownika (firmy) powinno posiadać prawo: Edycja i wprowadzanie danych firmy. Jeśli użytkownik nie posiada tego prawa to firma zostanie pominięta.

 

Jeśli podany użytkownik nie posiada uprawnień we wszystkich łączonych firmach to połączeniu części firm (do których ma uprawnienia) podaj poświadczenia użytkownika dla pozostałych firm i ponownie kliknij przycisk Zaloguj i rozpocznij łączenie.

 

img_adm_25

 

Po przeprowadzeniu operacji łączenia w kolumnie Status dla poszczególnych firm prezentowana jest informacja czy połączenie się udało oraz o ew. wystąpieniu problemów. Aby zakończyć łączenie firm kliknij przycisk Dalej.

 

img_adm_26

 

Status Firma posiada już klucz integracyjny informuje, że firma posiada już skonfigurowaną współpracę z AppSymfonia. Aby kreatorem dołączyć firmę ponownie należy samodzielnie wyczyścić klucz w danych firmy.    

 

Krok 4 - Podsumowanie

W ostatnim kroku prezentowane jest podsumowanie całej operacji łączenia firm. Kliknij Zakończ aby zamknąć kreator.

 

img_adm_27