Lista firm > Edycja parametrów połączeniowych do bazy danych

Drukuj

Edycja parametrów połączeniowych do bazy danych

W sytuacji, w której uległy zmianie parametry bazy danych (np. zmieniła się nazwa serwera SQL, bo baza danych została przeniesiona na inny serwer) istnieje możliwość skorygowania tych parametrów.

 

Aby podejrzeć aktualne ustawienia parametrów połączeniowych należy najpierw podać hasło użytkownika SQL, który dołączył bazę. Podanie hasła tego użytkownika jest również wymagane aby odblokować możliwość zapisania zmian pozostałych parametrów połączeniowych.

 

Na zakładce Edycja parametrów połączeniowych do bazy danych, dostępnej z okna "Lista firm" można wprowadzić aktualne dane:

Nazwa firmy - nazwa ta będzie widoczna tylko w oknie listy firm (kolumna „Firma”) oraz w oknie logowania do firmy. Zmiana nazwy na tym poziomie nie zmodyfikuje właściwej oraz skróconej nazwy firmy, wprowadzonej w module administracyjnym.

Nazwa serwera SQL oraz nazwa bazy danych - właściwa nazwa bazy danych oraz nazwa serwera Microsoft SQL, na którym aktualnie znajduje się baza firmy.

Parametry logowania administratora i użytkownika SQL bazy danych - wprowadzenie loginu i hasła logowania do serwera MS SQL.

 

Przyciski Zapisz zapamiętuje wprowadzone zmiany, a polecenie Test połączenia sprawdza, czy połączenie z bazą danych wybranej firmy funkcjonuje prawidłowo.

 

Tematy powiązane:

Włączanie logowania zintegrowanego dla SQL >>