Administracja > Firmy > Konfiguracja z e-Audytor

Drukuj

Konfiguracja JPK

Aby tworzyć raporty JPK należy na zakładce JPK wprowadzić Urząd skarbowy dla generowanych plików JPK.

 

Współpraca z e-Audytor

Aby możliwe było tworzenie i wysyłanie plików JPK do platformy e-Audytor należy dokonać konfiguracji za pomocą kreatora uruchamianego przyciskiem Skonfiguruj w e‑Audytor we właściwościach firmy na zakładce JPK. Opcje zarządzania konfiguracją firmy w e-Audytor dostępne są również w menu podręcznym listy firm.

Użytkownik wykonujący operację powinien mieć nadane prawo Konfiguracja firmy w e‑Audytor.

 

1.W pierwszym kroku kreatora prezentowana jest nazwa firmy oraz przypisanie do organizacji.

2.W drugim kroku kreatora możesz wskazać użytkowników platformy e-Audytor, którym nadany zostanie dostęp z prawem odczytu do plików. Użytkownicy ci będą informowani mailowo o nowych raportach JPK.

3.Kliknij przycisk Skonfiguruj.

4.W trzecim kroku wyświetlane jest podsumowanie wykonanych operacji. Kliknij przycisk Zamknij aby zakończyć pracę z kreatorem.

 

Po skonfigurowaniu firmy na zakładce e-Audytor dostępne jest zarządzanie użytkownikami oraz przycisk usuwający konfigurację.

 

Na liście, firmy z wprowadzoną konfiguracją współpracy oznaczone są w kolumnie e‑Audytor. W menu podręcznym dla tych firm dostępne jest polecenie Publikuj JPK.

 

Zobacz także:

Połączenie z e-Audytor

Tworzenie JPK (Symfonia 2.0)

Tworzenie JPK (Symfonia ERP, Symfonia)