Strona startowa

Drukuj

Administracja

Dla użytkownika z prawami administrowania programem Symfonia Asystent dostępne są opcje:

Zarządzania użytkownikami

Ustawienia danych biura rachunkowego

Rejestracji i aktywacji danych firmy

Definiowania ścieżek do modułów

Katalog zapisu kopii bezpieczeństwa

Tworzenie firmy i dołączanie baz

Odłączanie bazy Firmy

Modyfikowanie danych firmy

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Konwersja bazy firmy

Połączenie z e-Audytor

 

Zobacz także:

Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa bazy danych