Praca z Asystentem > Generowanie JPK (Symfonia 2.0)

Drukuj

Generowanie JPK (Symfonia 2.0)

Użytkownik wykonujący operację tworzenia plików JPK powinien mieć nadane prawo Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

Aby utworzyć pliki JPK:

1.Na zakładce Firmy w pierwszej kolumnie zaznacz firmy, dla których wykonana zostanie operacja.

2.Rozwiń menu z przycisku Zarządzaj JPK i wybierz Generuj JPK (Symfonia).

3.W oknie Jednolity Plik Kontrolny wprowadź ustawienia wykonania raportu:

Raporty JPK – wybierz rodzaj tworzonego pliku JPK. Pozostałe ustawienia zależą od wybranego raportu.

Typ kontroli – określ, czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.

Okres od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport.

Według daty (tylko JPK_FA) – określa czy dokumenty w raporcie uwzględniane będą według daty: wystawienia, sprzedaży czy wpływu.

Korekta raportu – oznacz jeśli raport JPK przygotowywany jest w celu korekty.

Uwzględnij dane z bufora (tylko: JPK_KR, JPK_VAT, JPK_EWP, JPK_PKPIR) – raport zawrze również dokumenty z bufora.

Lokalizacja – podaj katalog zapisu pliku JPK. Jeśli zaznaczysz Katalog danych określony na podstawie ustawień Symfonia e-Deklaracje wykorzystany zostanie katalog zapisu zdefiniowany w programie e‑Deklaracje.

4.Kliknij przycisk Generuj aby rozpocząć tworzenie plików JPK.

5.Przycisk Kolejny JPK dla tych samych firm na oknie podsumowania pozwala wrócić do okna ustawień raportu np. aby wykonać inny rodzaj raportu JPK. Aby opuścić okno podsumowania kliknij przycisk Zamknij.

 

Zobacz także:

Publikacja JPK w e-Audytor

Generowanie JPK (Symfonia ERP)