Administracja > Połączenie z e-Audytor

Drukuj

Połączenie z e-Audytor

Aby możliwa była współpraca z platformą e-Audytor należy wprowadzić parametry logowania użytkownika pełniącego tam rolę Adminstratora orgranizacji.

 

W tym celu z menu Ustawienia wybierz polecenie Połączenie z e-Audytor. Otworzone zostanie okno w którym należy wprowadzić login użytkownika i hasło.

 

Poprawność wprowadzonych danych można zweryfikować klikając przycisk Test połączenia.

 

Zobacz także:

Konfiguracja firmy z e-Audytor