Administracja > Dane biura rachunkowego

Drukuj

Dane biura rachunkowego

Aby wyświetlić panel z informacjami o danych biura rachunkowego wybierz z menu Ustawienia polecenie Dane Firmy.

 

Panel Dane firmy przedstawia nazwę, skrót nazwy i numer NIP biura rachunkowego oraz informacje o licencji.

 

Aby zatwierdzić zmianę danych biura rachunkowego w polach Nazwa, Skrót oraz NIP kliknij przycisk Zapisz.

 

Zobacz także:

Wprowadzanie licencji