Ustawienia > Szablony księgowań > Okno definiowania szablonu księgowania

Drukuj

Okno definiowania szablonu księgowania

W tym oknie można zdefiniować zestaw kont szablonu księgowania, dla którego okno zostało otworzone.

 

Operacja

Z tej rozwijanej listy należy wybierać kolejno nazwy operacji dla definiowanego szablonu, a następnie w panelach poniżej definiować odpowiednie zestawy kont szablonu. Definiowane są szablony dla następujących operacji:

Przyjęcie środka

Likwidacja, sprzedaż, przekazanie środka

Amortyzacja bilansowa

Amortyzacja podatkowa

Korekta umorzenia bilansowego środka

Korekta umorzenia podatkowego środka

Ulepszenie środka

Częściowa likwidacja środka

Aktualizacja wartości środka

Zapłać ratę - leasing kapitałowy

Zapłać ratę - wynajem, dzierżawa, leasing operacyjny

Zapłać ratę - leasing samoch. os. z użytkiem prywatnym (koszty, ubezp. i NKUP) - szablon uzupełnia księgowanie leasingu operacyjnego dla samochodów z użytkowaniem prywatnym.

W zależności od zasad rachunkowości przyjętych do stosowania w przedsiębiorstwie należy odpowiednio zdefiniować sposób księgowania każdej z wymienionych powyżej operacji.

 

Księgowanie podstawowe i Księgowanie równoległe

Te dwie opcje umożliwiają przełączenie definiowania zestawu kont księgowania podstawowego i w razie potrzeby księgowania równoległego dla wybranej operacji.

 

Zapisz

Ten przycisk polecenia zapisuje wprowadzoną zawartość szablonu. Jeżeli w oknie prowadzona jest zmiana definicji istniejącego szablonu na nowy szablon to po wybraniu tego przycisku otworzy się okno dialogu Podaj nazwę szablonu księgowania.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia zamyka okno bez zapisywania wprowadzonych zmian.