Pojęcia podstawowe > Szablony księgowania

Drukuj

Szablony księgowania

W celu ułatwienia tworzenia odpowiednich dokumentów opracowany został mechanizm szablonów księgowania. Jego działanie umożliwia zdefiniowanie wzorca dokumentu prostego, który odzwierciedla wynik księgowy operacji na środkach trwałych, ewidencjonowanych w programie Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe. Podczas współpracy z programem Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość, istnieje możliwość przesyłanie do niego dokumentów z operacji umorzeń przeprowadzanych w programie Środki Trwałe. Ułatwieniu tej operacji i wykluczeniu możliwość popełnienia błędów służy mechanizm szablonów księgowania. Mechanizm ten jest również wykorzystywany do sporządzania wydruku dokumentu polecenie księgowania.

Szablon księgowania można utożsamić z przepisem definiującym konta, na które program powinien zapisywać i rozksięgowywać wyniki operacji w programie Środki Trwałe. Tak utworzone szablony można przypisać do konkretnego środka trwałego. W trakcie tworzenia dokumentu towarzyszącego operacji obejmującej większą ilości środków trwałych (dla tych, do których zostały przypisane te same szablony księgowania), program zsumuje ich kwoty w jeden zapis.

Utworzone szablony księgowania będą wykorzystywane w programie przy wyborze sposobu księgowania dla poszczególnych środków trwałych. Na podstawie przyjętych szablonów program utworzy dokument, który może zostać przesłany do programu Finanse i Księgowość.

Jeżeli w panelu Konta opisu środka trwałego wypełniane są pola kont specjalnych, to podczas tworzenia dokumentu księgowego zastępują one odpowiednie konta szablonu, ale tylko dla tego środka.

W celu zdefiniowania nowego szablonu księgowania należy w oknie Ustawienia wybrać panel Szablony księgowań, w którym można przeprowadzić definiowanie.