Rejestr zdarzeń > Okno Zdarzenie > Okno Zdarzenie cykliczne

Drukuj

Okno Zdarzenie cykliczne

W tym oknie możliwe jest ustalenie zasad powtarzalności zdarzeń cyklicznych.

 

Godziny

W tej ramce należy przez odpowiednie skojarzenie zawartości pól Początek, Koniec i Długość określić czas zdarzenia w dniu jego występowania.

 

Schemat powtórzeń

W tej ramce należy określić częstotliwość powtórzeń zdarzenia przez uszczegółowienie ustawień związanych z wybraną opcją powtórzeń. Dostępne są:

Dniowy

Tygodniowy

Miesięczny

Roczny

 

Zakres powtórzeń

W tej ramce należy określić początek i ewentualnie koniec czasu rejestrowania zdarzeń cyklicznych.

 

OK

Ten przycisk polecenia powoduje zapisanie opisu cykliczności zdarzenia.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia kończy edycję bez zapisywania wprowadzonych zmian opisu cykliczności zdarzenia.

 

Usuń cykliczność

Ten przycisk polecenia przekształca zdarzenie z cyklicznego na pojedyncze.