Operacje > Dialog Rodzaj dokumentów > Okno Księgowanie > Dialog Eksport danych

Drukuj

Dialog Eksport danych

W tym dialogu możliwe jest określenie nazwy dokumentu modułu finansowo-księgowego, jaki zostanie przesłany do jego bufora.

 

Rodzaj dokumentu FK

W tym polu można wpisać nazwę dokumentu FK. Domyślnie jest to DP (dokument prosty).

 

Tak

Ten przycisk powoduje kontynuację eksportu danych.

 

Nie

Ten przycisk przerywa eksport danych.