Operacje > Dialog Rodzaj dokumentów

Drukuj

Dialog Rodzaj dokumentów

W tym dialogu należy wybrać jaki rodzaj dokumentów opisujących przeprowadzone operacje będzie wyeksportowany. Do wyboru jest jedna z opcji:

Wartości bilansowe

Wartości podatkowe

oraz, które dekrety zostaną uwzględnione. Domyślnie zaznaczone są obie możliwości:

Dekrety podstawowe

Dekrety równoległe

 

Przycisk Wykonaj otwiera kolejne okno Księgowanie.

 

Jeżeli okno dialogu jest otwierane dla wybranego miesiąca (podświetlona nazwa miesiąca w oknie Operacje), to wyświetlane są dodatkowo:

pola wyboru z nazwami operacji,

pola z datami ograniczającymi okres.

 

Jeżeli okno dialogu jest otwierane dla operacji inwentaryzacji, to wyświetlane są dodatkowo pola wyboru:

Inwentaryzacja - niedobory

Inwentaryzacja - nadwyżki