Środki trwałe > Zakładka - Kategorie > Dialog Wybierz znacznik

Drukuj

Dialog Wybierz znacznik

W tym dialogu należy wybrać znacznik, przypisany do środków trwałych przeznaczonych do wyświelenia.

 

Wybierz środki oznaczone znacznikiem

Z tej rozwijanej listy można wybrać znacznik, przypisany do środków trwałych przeznaczonych do wyświelenia na liście w oknie, z którego wywołany został ten dialog.

 

Wybierz

Ten przycisk powoduje wyświetlenie w oknie wyjściowym listy środków z wybranym znacznikiem.

 

Anuluj

Ten przycisk zamyka dialog bez wybierania znacznika.