Środki trwałe > Zakładka - Kategorie

Drukuj

Okno Środki trwałe – Kategorie

Tę postać przybiera prawa część okna Środki trwałe po wybraniu w jego dolnej części zakładki lis_katg.

 

W tym oknie pozycje kartoteki środków trwałych wyświetlone są w kategoriach - spełniających trwale zdefiniowane w module warunki. Po wybraniu na liście w lewej części okna odpowiedniej kategorii, w prawej części okna zostaną wyświetlone należące do niej pozycje.

 

W przypadku kategorii otwartych (Wybierz znacznik, Wybierz cechę, Wybierz osobę odpowiedzialną, Wybierz rok) otwierane jest okno wymagające określenie parametru stosowanego kryterium.