Operacje > Zapłacenie raty

Drukuj

Zapłacenie raty

Operacja ta jest dokonywana dla obcych środków trwałych, wykorzystywanych w działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy. Należy ją przeprowadzić w oknie Umowy LWD.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Za miesiąc

W tym polu widoczny jest miesiąc i rok, których dotyczy zapłacona rata.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista umów, dla których dokonano zapłacenia rat w jednej operacji.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza, wpisana podczas przeprowadzania operacji.