Środki trwałe > Zmiana parametrów kont

Drukuj

Zmiana parametrów kont

Przycisk b_st_park otwiera okno, w którym można ustawić parametry i wykonać grupową zmianę kont. Zmiana dotyczy ustawień znajdujących się na zakładce Konta opisu środków.

 

Zmiana parametrów kont może spowodować zmiany w sposobie księgowania przeprowadzonych już operacji, które nie zostały jeszcze przesłane do modułu finansowo-księgowego.

 

Zmiana parametrów kont

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie dokonana zmiana. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Zmień parametr #1 na

Zaznaczenie tego pola wyboru udostępnia do edycji związane z nim pole, w którym można wpisać nową wartość parametru.

Zmień parametr #2 na

Zaznaczenie tego pola wyboru udostępnia do edycji związane z nim pole, w którym można wpisać nową wartość parametru.

Zmień parametr #3 na

Zaznaczenie tego pola wyboru udostępnia do edycji związane z nim pole, w którym można wpisać nową wartość parametru.

Zmień parametr #4 na

Zaznaczenie tego pola wyboru udostępnia do edycji związane z nim pole, w którym można wpisać nową wartość parametru.

Zmień parametr #5 na

Zaznaczenie tego pola wyboru udostępnia do edycji związane z nim pole, w którym można wpisać nową wartość parametru.

Wykonaj

Ten przycisk powoduje zmianę parametrów kont dla wybranych środków.

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania zmian.