Operacje > Zmiana kont centrum kosztów

Drukuj

Zmiana kont centrum kosztów

Operacja ta jest dokonywana w celu przypisania nowych kont do centrum kosztów lub zmiany przypisanych kont na inne. Aby ją przeprowadzić należy wybrać odpowiednio przycisk polecenia Wzorzec księgowania amortyzacji bil. lub Wzorzec księgowania amortyzacji pod. w panelu Centra kosztów okna Centrum kosztów.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonana dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Centrum

W tym polu widoczna jest nazwa centrum, w którym dokonano operacji.

 

Wykonał(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

Szczegóły:

Wzorzec przed zmianą – ten przycisk polecenia otwiera okno Tabela kont, z zestawem kont przed dokonaną zmianą.

Wzorzec po zmianie – ten przycisk polecenia otwiera okno Tabela kont, z zestawem kont po przeprowadzeniu zmiany.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.