Operacje > Amortyzacja środka poza koszty

Drukuj

Amortyzacja środka poza koszty

Operacja ta jest dokonywana w przypadku, gdy środek trwały posiada oddzielną amortyzację podatkową i naliczane kwoty umorzeń podatkowych nie powinny być zaliczane w koszty działalności firmy. Należy ją przeprowadzić w panelu Amortyzacja okna Środek trwały.

 

Operację opisują następujące parametry:

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Dokonana dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Obowiązuje od dnia

W tym polu widoczna jest data, od której umorzenia nie są zaliczane w koszty.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.