Ustawienia > Lista kont > Dialog Plan kont FK

Drukuj

Dialog Plan kont FK

W tym dialogu możliwy jest bezpośredni dostęp do planu kont modułu finansowo-księgowego.

 

Lewą część okna wypełnia struktura planu kont, natomiast po prawej stronie w ramce Szczegóły widoczny jest dokładny opis wybranego na drzewku konta.

 

W górnej części dialogu znajdują się przyciski poleceń:

 

bu_pk_prze – przenosi opis wybranego na liście konta do panelu Lista kont.

bu_pk_odsw – odświeża zawartość okna (ponownie odczytuje plan kont modułu Finanse i Księgowość).

bu_pk_zamk – zamyka okno.