Operacje > Usunięcie ograniczeń podatkowych

Drukuj

Usunięcie ograniczeń podatkowych

Operacja ta jest dokonywana w przypadku, gdy środek trwały jest objęty ograniczeniami podatkowymi i należy je usunąć zmieniając tym samym sposób naliczania kwot umorzeń podatkowych. Należy ją przeprowadzić w panelu Amortyzacja okna Środek trwały.

 

Operację opisują następujące parametry:

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Dokonana dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.