Środki trwałe > Likwidacja środka trwałego

Drukuj

Likwidacja środka trwałego

Przycisk b_st_lik otwiera okno, w którym możliwe jest określenie warunków i wykonanie zaewidencjonowania likwidacji środka trwałego.

 

Zlikwiduj

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie dokonana likwidacja. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko bieżący środek – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Wszystkie wybrane środki – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Wszystkie środki z bieżącej listy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Przyczyna likwidacji

Z tej rozwijanej listy można wybrać przyczynę likwidacji środka.

 

Wybranie z listy przyczyny przeprowadzania likwidacji dla której w ustawieniach zdefiniowano pole z informacjami dodatkowymi powoduje wyświetlenie poniżej tego pola.

 

Wykonaj amortyzację w miesiącu likwidacji

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że przed likwidacją zostanie automatycznie przeprowadzona operacja umorzenia w miesiącu likwidacji.

 

Likwidacja objęta podatkiem VAT

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że likwidacja środka trwałego jest opodatkowana VAT.

 

Wykonaj korektę umorzenia środka

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w związku z likwidacją przeprowadzana jest korekta dotychczasowego umorzenia środka.

 

Dokument operacji

Z tego opuszczanego pola listy można wybrać typ dokumentu (nazwę raportu, który zostanie wykonany w celu utworzenia dokumentu) potwierdzającego wykonanie operacji.

 

Drukuj dokument w trakcie wykonywania operacji

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykonanie raportu, tworzącego gotowy do wydrukowania dokument bezpośrednio po przeprowadzeniu operacji.

 

Dokument potwierdzający wykonanie operacji może być wydrukowany później z okna Operacje. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden typ dokumentu w polu Dokument operacji to nie zostanie on utworzony, a tym samym nie będzie dostępny w oknie Operacje.

 

Komentarz

W tym polu można umieścić własny komentarz o przyczynach likwidacji.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje udokumentowanie operacji likwidacji dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania operacji likwidacji środka trwałego.