Środki trwałe > Wyznaczanie umorzenia

Drukuj

Wyznaczanie umorzenia

Przycisk b_st_umr otwiera okno, w którym można określić warunki wyznaczenia kwot umorzeń, oraz uruchomić proces ich wyznaczenia. Operacja wykonywana jest na dzień ustalony jako data operacji w module.

 

Wyznaczenie umorzenia

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie dokonane wyznaczenie umorzenia wartości. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Umorzenie zostanie przeprowadzone z datą

W tym polu widoczna jest data z jaką zostanie zarejestrowana w module operacja wyznaczenia umorzenia. Jest to aktualna data operacji.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat wybranych do przeprowadzanej operacji.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wyznaczenie kwot umorzeń dla wybranych środków trwałych i otworzenie okna Lista umorzeń zawierającego wyniki przeprowadzonej operacji.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania obliczeń.