Gospodarka magazynowa > Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych

Drukuj

Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych

Po wystawieniu dokumentu możliwe staje się jego drukowanie i rozliczenie.

Drukowanie dokumentu

 

Pod przyciskiem Operacje w oknie wystawionego dokumentu dostępne są pozostałe operacje, które można przeprowadzić na tym dokumencie.

hmtoggle_plus1Wystawienie dokumentu korygującego

hmtoggle_plus1Unieważnienie (Anulowanie) wystawionego dokumentu

hmtoggle_plus1Wprowadzenie poprawek bezpośrednio na dokumencie - edycja

hmtoggle_plus1Wystawienie dokumentu handlowego na podstawie bieżącego dokumentu

hmtoggle_plus1Wystawianie faktury wewnętrznej