Zakup > Kategorie dokumentów zakupu

Drukuj

Kategorie dokumentów zakupu

Moduł Handel obsługuje następujące kategorie dokumentów zakupu służące do rejestracji obcych dokumentów zakupu:

Dokument importowy  

Dokument importowy korekta

Faktura korygująca zakupu metoda kasowa  

Faktura korygująca RR (dla rolników ryczałtowych)  

Faktura korygująca zakupu  

Faktura korygująca zaliczkowa zakupu

Zbiorcza faktura korygująca dokumentów zakupu

Faktura zakupu metoda kasowa  

Faktura RR (dla rolników ryczałtowych)  

Faktura zakupu  

Faktura wewnętrzna zakupu (dla dokumentu Przyjęcie do magazynu i Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W nagłówku można ustawić 2 typy rejestrów: naliczony i należny)

Faktura zakupu w walucie

Faktura zakupu w walucie korekta

Faktura zakupu samoopodatkowanie

Rachunek korygujący zakupu  

Rachunek uproszczony zakupu  

Rachunek zakupu  

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie korekta

 

Przypisanie dokumentu do określonej kategorii następuje poprzez zdefiniowanie odpowiedniego typu dokumentu.

 

Zobacz także:

Ustawienia - Typy dokumentów

Wystawianie korekty zbiorczej dokumentów zakupu