Lista raportów > Zestawienie cech dla dokumentów - tekstowy

Drukuj

Zest. cech dla dokumentów – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Okno Zestawienie dokumentów według cech (pojawia się po wskazaniu w oknie Dokumenty opatrzone cechą przycisku Zestawienie cech).

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie sum kwot dla dokumentów opatrzonych wybraną cechą na podstawie danych zawartych w oknie Dokumenty opatrzone cechą – Zestawienie cech.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.