Lista raportów > Zapisy z cechą - tekstowy

Drukuj

Zapisy z cechą – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Dokumenty > Zapisy opatrzone cechą > Drukuj (Ctrl+p) > Zapisy z cechą - tekstowy.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie zapisów opatrzonych cechą na podstawie danych z okna Zapisy opatrzone cechą.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.