Lista raportów > Wyjątki w ewidencji podatkowej

Drukuj

Wyjątki w ewidencji podatkowej

Sposób uruchomienia raportu

W oknie Ewidencja danych podatkowych (EDP) należy kliknąć przycisk Wydruk (Ctrl+p). Z rozwijanej listy należy wybrać nazwę raportu – Wyjątki w ewidencji podatkowej.

 

Funkcja

Raport umożliwia Wydruk lub Eksport do MS Excel zestawienia prezentującego wpisy w tabeli wyjątków okna Ewidencja danych podatkowych (EDP).

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Po wybraniu przycisku Wykonaj zostanie otwarte okno Wyjątki w ewidencji podatkowej z dostępnymi opcjami:

Wydruk – umożliwia wydrukowanie standardowego raportu.

Eksport do MS Excel – wybranie opcji przenosi wprowadzone w oknie EDP dane do arkusza kalkulacyjnego.