Lista raportów > Układ RZiS - tekstowy

Drukuj

Układ RZiS – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Ustawienia > Układ RZIS > Drukuj (Ctrl+p) > Układ RZiS – tekstowy.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk aktualnie wybranego układu rachunku zysków i strat wraz z przypisanymi kontami na podstawie danych z okna Układ RZiS.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.