Lista raportów > Potwierdzenia sald - tekstowy

Drukuj

Potwierdzenia sald – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Okno prezentujące listę rozrachunków > Drukuj [Ctrl+p] > Potwierdzenie sald - tekstowy.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk potwierdzenia sald dla należności i zobowiązań na określony dzień.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.