Strona startowa

Drukuj

Kryterium wyszukiwania

Kryterium wyszukiwania to zbiór warunków, zebranych pod wspólną nazwą.

 

Warunek składa się z nazwy informacji, na podstawie której będzie przeprowadzone wyszukiwanie, warunku logicznego (np. równe, większe niż, mniejsze niż, zawiera, istnieje) oraz wartości, z którą porównywana będzie informacja., przy czym każdy warunek może być zanegowany (np. nie równe, nie zawiera, nie istnieje). Przykładowy warunek to "wynagrodzenie podstawowe większe niż 1200 zł".

 

Wybranie określonego kryterium wyszukiwania powoduje ograniczenie listy pozycji do tych, które spełniają wszystkie warunki.

Przy definiowaniu kryteriów wyboru możesz stosować proste wyrażenia regularne.