Lista raportów > Kartoteka urzędów - tekst

Drukuj

Kartoteka urzędów – tekst

Sposób uruchomienia raportu

Okno kartoteki Urzędy > Drukuj [Ctrl+p] > Kartoteka urzędów -teskt.  

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie informacji o instytucjach wprowadzonych do kartoteki Urzędy.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranych w oknie Drukuj, w zestawieniu zostaną uwzględnione wszystkie urzędy z kartoteki bądź tylko wybrane.