Lista raportów > Definicje dokumentów - tekstowy

Drukuj

Definicje dokumentów – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Definiowanie > Drukuj [Ctrl+p] > Definicje dokumentów tekst.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk danych o definicjach dokumentów na podstawie okna definiowania dokumentów.

 

Zobacz także:

Definicje dokumentów