Lista raportów > Bilans otwarcia - tekstowy

Drukuj

Bilans otwarcia – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+2] > Bilans > Przeglądaj bilans otwarcia (dostępny po zatwierdzeniu bilansu otwarcia) > Drukuj > Bilans otwarcia - tekstowy.

 

Funkcja

Przeglądanie i wydruk wybranej pozycji z aktualnie wybranego zespołu kont z okna zatwierdzonego bilansu otwarcia.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.