Praca z danymi firmy > Raporty JPK > Wysyłanie raportów JPK

Drukuj

Wysyłanie raportów JPK

Informacje o przygotowanych raportach JPK zapisywane są w katalogu Raporty JPK drzewka Dokumenty.

 

W repozytorium zapisywana jest informacja o:

katalogu, w którym został zapisany raport JPK,

parametrach z jakimi został przygotowany raport JPK,

odebrane urzędowe potwierdzenie odbioru UPO.

 

Aby wysłać raport JPK na bramkę Ministertwa Finansów:

1.Zaznacz raport który chcesz wysłać i kliknij przycisk Wyślij.

2.W otwartym oknie wybierz certyfikat do podpisania dokumentu i kliknij OK.

Po wysłaniu raportu jego status zmieni się na Przetwarzany.

Dla wysłanego raportu można pobrać plik urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO). W tym celu kliknij przycisk Potwierdzenie.

 

Pobranie potwierdzenia odbioru UPO jest możliwe dopiero po zakończeniu przetwarzania pliku JPK przez Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji o statusie raportu znajduje się na panelu Szczegóły.