Praca z danymi firmy > Menu Firma > Odbierz > Wybór źródła dokumentów

Drukuj

Wybór źródła dokumentów

Jeżeli w oknie Ustawienia jest ustawiona współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl, to w trakcie procesu odbierania dokumentów pojawi się okno Wybierz źródło dokumentów. W tym oknie można wybrać z jakiego źródła chcemy pobrać dokumenty.

 

Zaznaczenie opcji www.miedzyfirmami.pl otwiera okno Odbierz dokumenty z serwisu miedzyfirmami.pl, gdzie można odebrać dokumenty przesłane poprzez serwis.

Wybór opcji pliki otwiera okno systemowe Otwórz, w którym można wprowadzić lokalizację dokumentów do pobrania, a następnie pobrać nowe dokumenty do Repozytorium.

 

Przyciski poleceń:

Zastosuj – zatwierdza wybór opcji i przechodzi do realizacji dalszych kroków procesu odbierania dokumentów.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności.