Praca z danymi firmy > Menu Firma > Odbierz > Odbiór dokumentów z serwisu miedzyfirmami.pl

Drukuj

Odbiór dokumentów z serwisu miedzyfirmami.pl

W tym oknie możemy zobaczyć listę dokumentów aktualnie znajdujących się w serwisie miedzyfirmami.pl wraz z danymi, które je opisują (Nazwa, Notatka, NIP nadawcy, Kontrahent, Zweryfikowany, Data wysłania, Status). Dokumenty możemy zaznaczyć, a następnie przesłać do Repozytorium.

 

Zaznaczenie pola Tylko nieodebrane pozwala przesłać tylko te dokumenty, które nie były dotąd odebrane przez Użytkownika.

 

Przyciski poleceń:

Odbierz – zatwierdza wybór i przechodzi do realizacji dalszych kroków procesu odbierania dokumentów.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności.