Praca z filtrami > Filtry

Drukuj

Filtry

Za pomocą filtrowania można znajdować dokumenty i operacje mające:

wartości z określonego zakresu – wszystkie operacje z zakresu między dwoma rodzajami operacji,

wartości spoza zakresu – wszystkie operacje mniejsze lub większe niż określona para rodzajów operacji,

wartości równe lub różne od innych wartości,

określony tekst, który jest częścią innego tekstu.

 

Kryteria (Warunki) stosowane podczas filtrowania:

Jest (dokładnie) – umożliwia znalezienie dokładnie takiej wartości jaka jest wpisana w polu.

Rozpoczyna się na – umożliwia znalezienie wartości od której zaczyna się nazwa  szukanego elementu.

Kończy się na – umożliwia znalezienie wartości na której kończy się nazwa szukanego elementu.

Równość – umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wierszy równych określonej wartości.

Różny – umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wierszy zawierających wartość różną od innej wartości.

Większy – umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wartości większych niż inna wartość.

Większy bądź równy – umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wartości większych lub równych określonej wartości.

Mniejszy – umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wartości mniejszych niż inna wartość.

Mniejszy bądź równy –– umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wartości mniejszych lub równych określonej wartości.

Pusty – umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu komórek pustych.

Niepusty – umożliwia filtrowanie w poszukiwaniu komórek niepustych.

Zawiera – umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wierszy zawierających określoną wartość.

Nie zawiera – umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wierszy niezawierających określonej wartości.

Field – zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uaktywnienie z prawej strony okna listy wyboru. Lista umożliwia wybór jednej z nazw nagłówków pozostałych kolumn tabeli, która będzie uwzględniana podczas filtrowania danych.

Oraz – operator logiczny umożliwiający określenie relacji pomiędzy dwoma filtrami. Oba warunki filtrowania muszą być spełnione jednocześnie, aby została wyświetlona dana pozycja.

Lub – operator logiczny umożliwiający określenie relacji pomiędzy dwoma filtrami. Pierwszy lub drugi warunek filtrowania zostanie użyty, aby zostały wyświetlone dane pozycje. Wystarczy, że zostanie spełniony jeden warunek.