Praca z danymi firmy > Operacje bankowe > Okno wyboru rachunku bankowego

Drukuj

Okno wyboru rachunku bankowego

W oknie Wybór elementu: Rachunki bankowe dokonuje się wyboru rachunku bankowego, którego dotyczą pobierane dokumenty bankowe: wyciągi bankowe lub operacje bankowe. Na liście widoczne są aktywne rachunki bankowe firmy. W oknie tym należy wskazać właściwy rachunek, a następnie zaakceptować wybór przyciskiem Użyj.

 

Jak pobrać wyciąg lub operację bankową

Podstawowe pojęcia