Ustawienia > Systemy bankowe > Dodawanie nowego systemu bankowego

Drukuj

Dodawanie nowego systemu bankowego

Aby utworzyć nowy system bankowy (np. w celu użycia go później do obsługi rachunku bankowego):

1.Przejdź do grupy ustawień Systemu bankowe.

 

img_rdf_14

 

 

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W otworzonym oknie uzupełnij pola:

Nazwa systemu – nazwa identyfikująca system bankowy (nazwa banku).  

Format wyciągów – w format wykorzystywany do importu wyciągów bankowych. Wybierz jeden z predefiniowaych dla banków formatów wyciągów. Aby móc samodzielnie skonfigurować format dla importu wyciągów z plików CSV wybierz CSV lub CSV (konfigurowalny).

Format przelewów – format w jakim generowane będą przelewy dla banków. Wybierz jeden z predefiniowaych dla banków formatów przelewów.

Maksymalna liczba przelewów w paczce – określa maksymalną ilość przelewów wysyłanych w jednej paczce z danego banku (maksymalna ilość 1000 przelewów w jednej paczce).

 

img_rdf_15

4.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Po zapisaniu wprowadzanych danych nowy system bankowy pojawi się na liście systemów bankowych. Podglądu oraz edycji danych szczegółowych systemu bankowego można dokonać w dolnym panelu Szczegóły.

Więcej informacji - Konfiguracja systemów bankowych >>

 

img_rdf_16

 

Systemy bankowe

Podstawowe pojęcia

 

Format wyciągów CSV

Format wyciągów CSV (konfigurowalny)