Planer operacji technologicznych > Zarządzanie operacjami > Zbiorcza karta pracy

Drukuj

Zbiorcza karta pracy

Funkcja Zbiorcza karta pracy służy do scentralizowanego zarządzania zaharmonogramowanymi operacjami technologicznymi.

img_116

 

W oknie Zbiorcza karta pracy dla harmonogramu, po wybraniu przycisku Pobierz operacje wyświetlana jest lista operacji technologicznych realizowanych na zleceniach produkcyjnych.

Można filtrować listę według kryteriów: Gniazda oraz Stanowisko. Po wybraniu interesującej nas wartości wybiera się ponownie przycisk: Pobierz operację.

 

Zbiorcza karta pracy służy do wprowadzania informacji o wyprodukowanej ilości dobrej, ilości złej, dacie i czasie realizacji operacji. Następnie wybierany jest z listy pracownik realizujący operację – kolumna Pracownik. Po zaznaczeniu w kolumnie OK i wybraniu przycisku Wystaw informacje wprowadzone w tym oknie zostaną przeniesione do marszruty oraz karty pracy zlecenia, na którym realizowana jest dana operacja technologiczna.

 

Zaznaczenie w kolumnie Zakończona zapisuje informacje o tym, że operacja jest zakończona (status Zakończona). Nie jest już uwzględniana przez harmonogram.

 

Jeśli wybraną na liście operację realizuje więcej niż jeden pracownik, to zakończenie w tym miejscu operacji – status Zakończona dla jednego pracownika, zakończy tę operacje również dla pracownika drugiego, nawet, jeśli faktycznie nie zakończył on realizacji pracy.